موضوعات مربوط به ریست شناسی دبیرستان

زمین شناسی سال دوم راهنمایی

1-بهترین روش مطالعه زمین کدام است؟ سایر روش ها را نام ببرید.(ص74)

2-لایه های تشکیل دهنده رمین را از داخل به خارج نام ببرید.(ص74)

3-کدام عناصر در هسته ؛ علت خاصیت مغناطیسی زمین اند؟ آهن و نیکل

4- سنگ کره چیست؟ پوسته زمین همراه با قسمت سنگی گوشته

5- نرم کره چیست؟قسمت خمیری شکل گوشته

6- کانی چیست؟ مواد جامدِ بلوری ، و طبیعی (غیر آلی)که سازنده سنگ ها هستند کانی گفته می شود.

7-ماگما چیست؟(ص78)

8-کانی اولیه چگونه تشکیل می شود؟سه نمونه از کانی های اولیه را نام ببرید.(ص78)

9-کانی ثانویه چگونه تشکیل می شود؟مثال بزنید.(ص79)

10- پتج راه شناسایی کانی ها را نام ببرید.(ص80 تا82)

11- به چه جسمی بلور گفته می شود؟(ص80)

12- سختی کانی چیست؟ به مقاومت یک کانی در برابر خراشیده شدن توسط سایر اجسام

13- اگر دو کانی در اختیار داشته باشیم ، چگونه می توانیم بفهمیم که کدام سخت تر است؟ آنها را روی هم    می کشیم. هر کدام که روی دیگری خط بیندازد سخت تر است.

14- آیا رنگ کانی روش خوبی برای شناسایی کانی است؟چرا؟ خیر. زیرا یک کانی به علت ناخالصی هایی که دارد به رنگ های مختلفی دیده می شود.  

15- سه نوع کانی که از روی رنگ قابل تشخیص هستند و رنگ هر یک را بنویسید.(ص82)

16-چرا در اعماق زمین با وجود دمای زیاد بیشتر سنگ ها به حالت جامد هستند؟(ص84)

17-تفاوت سنگ آذرین درونی با بیرونی چیست؟دو مورد.پاسخ:الف- در سنگ آدرین درونی مواد مذاب در داخل زمین سرد می شوند و به صورت سنگ درمی آیند،اما در سنگ آذرین بیرونی در سطح زمین سرد می شوند   ب- اندازه بلور کانی سنگ آذرین درونی بزرگتر است.

18-وجود چه عناصری در سنگ های آذرین موجب تیرگی یا روشن بودن آنها می شود؟(ص84)

19- رسوب را تعریف کنید.به موادی که معمولاًدر اثر تخریب سنگ ها ایجاد می شوند و در یک محیط رسوبی ته نشین می شوند رسوب گفته می شود.

20-چهار روش تشکیل سنگ های رسوبی را بنویسید و برای هر کدام یک مثال بزنید.(ص86 و ص87)

الف- با فشرده شدن و خشک شدن- مثل سنگ های رستی

ب- واکنش های شیمیایی در آب– مثل سنگ های آهکی

ج- با پیوستن ذرات درشت توسط مواد سیمان مانند – مثل ماسه سنگ و کنگلومرا

د- با تبخیر آب دریا – مثل سنگ گچ و سنگ نمک

21- ذرات تخریب شده سنگ ها را بر اساس اندازه از کوچک به بزرگ نام ببرید.(ص85)

22- دو ویژگی مهم سنگ های رسوبی را بنویسید. لایه لایه بودن و وجود فسیل در آنها

23- سنگ دگرگونی چگونه تشکیل می شود؟ با حرارت و فشار زیاد بر روی سنگ های رسوبی و آذرین

24- در یک سنگ  دگرگون شده چه تغییراتی نسبت به سنگ اولیه بوجود آمده است؟الف- نوع کانی ها تغییر کرده است ب- طرز قرار گرفتن کامی ها تغییر کرده است

25- هر یک از سنگ های دگرگونی : (مرمر – کوارتزیت -  گنیس) از دگرگونی چه سنگی حاصل شده اند؟

مرمر← سنگ آهک           کوارتزیت ← ماسه سنگ             گنیس ← گرانیت

26- چرخه ی سنگ چیست؟ یک سنگ در اثر عوامل مختلف در طول زمان می تواند به سنگ های نوع دیگری تبدیل شود.

27- سه مورد استفاده از سنگ ها و کانی ها را نام ببرید.(ص91)

28- فسیل چیست؟(ص88)

29-هر یک از اصطلاحات زیر را توضیح دهید:

الف-سنگ پوششی نفت= جواب: سنگ های غیر قابل نفوذی که از حرکت نفت و گاز به سمت بالا جلوگیری   می کند

ب- سنگ مادر نفت=جواب:سنگ هایی که پلانکتون ها در آن هستند و مراحل اولیه تشکیل نفت در آنها صورت گرفته است

ج- سنگ مخزن نفت= جواب:سنگ هایی که  منابع نفت و گاز را در خود جای داده اند

د- زغال سنگ= جواب: نوعی سنگ رسوبی که از ته نشین شدن گیاهان گذشته در لابلای لایه های رسوبی بوجود آمده اند و از منابع مهم انرژی اند

30- کُک چیست؟ نوعی زغال سنگ مرغوب  و خالص است که در فولادسازی استفاده می شود

31- استفاده از انرژی گرمایی زمین چه مزیتی نسبت به انرژی نفت و گاز و زغال سنگ دارد؟ ارزان تر است و آلودگی انرژی های دیگر را ندارد

32- هوازدگی چیست؟(ص97)

33- هوازدگی  فیزیکی چیست؟ و عوامل موثر بر آن را نام ببرید.(ص97 و 98)

34- هوازدگی شیمیایی چیست؟ و عوامل موثر بر آن را نام ببرید.(ص100 و 101)

35- چرا در مناطق خشک و کویری هوازدگی فیزیکی بیشتراز هوازدگی شیمیایی صورت می گیرد؟(ص101)

36- زمین لغزه چیست؟(ص102)

37- خزش چیست؟ و چه عواملی موجب افزایش ایجاد آن می شود؟(ص103)

38- کدام افق خاک :الف – گیاخاک زیادی دارد ب- مستقیماً روی سنگ های بستر است ج- گیاخاک کم دارد ولی رس و مواد محلول زیادی دارد

39-گیاخاک چیست؟ و در چه نوع خاک هایی زیاد است؟(ص105 و107)

40- هر نوع خاک را به خصوصیلت مناسب آن در ستون سمت چپ متصل کنید:

       1- خاک بیابان                   الف- بسیار کم ضخامت است و سنگ های تجزیه نشده زیادی دارد

       2- خاک جنگل                    ب- ضخامت کمی دارد و به علت بارندگی زیاد مواد محلول آن کم است

       3- خاک علفزار                  ج-  گیاخاک فراوان دارد و لایه سطحی خاک قطور است

       4- خاک کوهستان               د- غنی ترین خاک است ولی معمولاً نازک و تکه تکه است و مواد آلی ندارد

41- اهمیت گیاخاک چیست؟(ص105)

42- مقدار خاک یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟نام پنج عامل را بنویسید.(ص104)

  

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ساعت 16:39  توسط حسینی  |